Sunday, November 9, 2014

Ilusi Kereta Api yang Bergerak

Mungkin anda mengira kereta api  dibawah ini bergerak memasuki terowongan. Tetapi bila anda melihatnya cukup lama, maka arah kereta api berbalik keluar dari terowongan. Seakan-akan anda mengubah arah kereta api hanya dengan pikiran anda!

Popular Posts