Sunday, December 7, 2014

Moulin - Sinkhole pada Gletser

Seperti air hujan melarutkan batuan dasar pada kerak bumi dan membentuk lubang-lubang atau pembuangan bumi, air lelehan pada permukaan gletser dapat melelehkan es dan membentuk lubang-lubang juga. Lubang-lubang atau sinkhole di gletser disebut Moulins.

Popular Posts